Canine Health Markers Pinagsamang Detection(5-6 item)

pangalan ng Produkto Mga uri Mga subproyekto Klinikal na aplikasyon Mga naaangkop na modelo Pamamaraan mga pagtutukoy
Canine Health Markers Pinagsamang Detection(5-6 item) Eksaminasyong pisikal cPL Diagnosis ng talamak at talamak na pancreatitis sa mga aso NTIMM4 Rare earth nanocrystalline fluorescence Immunochromatography 10 pagsubok/kahon
cNT-proBNP Marker ng pagpalya ng puso sa mga aso
CG Pinsala sa pag-andar ng atay at cholestasis index
CysC Tagapagpahiwatig ng talamak at talamak na pinsala sa bato sa mga aso
cTlgE Paunang pagsusuri ng mga allergic na sakit sa mga aso

Pinagsamang Detection ng Feline Health Marker(5-6 item)

pangalan ng Produkto Mga uri Mga subproyekto Klinikal na aplikasyon Mga naaangkop na modelo Pamamaraan mga pagtutukoy
Pinagsamang Detection ng Feline Health Marker(5-6 item) Eksaminasyong pisikal fPL Diagnosis ng talamak at talamak na pancreatitis sa mga pusa NTIMM4 Rare earth nanocrystalline fluorescence Immunochromatography 10 pagsubok/kahon
fNT-proBNP Marker ng pagpalya ng puso sa mga pusa
CG Tagapagpahiwatig ng kapansanan sa atay at cholestasis
CysC Tagapagpahiwatig ng talamak at talamak na pinsala sa bato sa mga pusa
fTlgE Paunang pagsusuri ng mga allergic na sakit sa mga pusa