Mga antigen

Canine Distemper Virus Antigen Quantitative Kit (Fluorescent Immunochromatography Assay of Rare Earth Nanocrystals)(CDV Ag)

Pangalan ng Produkto Uri Klinikal na aplikasyon Naaangkop na instrumento Pamamaraan Mga pagtutukoy Alaala
CDV Ag Mga antigen Pagtuklas ng mga sakit sa respiratory tract na dulot ng canine distemper virus H2/NTIMM4 Rare earth nanocrystalline fluorescence immunochromatography 10 pagsubok/kahon 2~40 ℃

Helicobacter Pylori Antigen Quantitative Kit (Fluorescent Immunochromatography Assay of Rare Earth Nanocrystals)(HP Ag)

Pangalan ng Produkto Uri Klinikal na aplikasyon Naaangkop na instrumento Pamamaraan Mga pagtutukoy Alaala
HP Ag Mga antigen Pagtuklas ng mga sakit sa bituka na dulot ng Helicobacter pylori H2/NTIMM4 Rare earth nanocrystalline fluorescence immunochromatography 10 pagsubok/kahon 2~40 ℃

Feline leukemia virus Antigen (FeLV Ag) at Feline immunodeficiency Virus Ab (FIV Ab) Test Kit

Pangalan ng Produkto Uri Klinikal na aplikasyon Naaangkop na instrumento Metolohiya Mga pagtutukoy Memory
FeLV Ag/FIV Ab Mga antigen Detection ng feline leukemia na dulot ng feline leukemia virus/ Detection ng immunodeficiency disease na dulot ng feline Immunodeficiency Virus H2/NTIMM4 Rare earth nanocrystalline fluorescence immunochromatography 10 pagsubok/kahon 2~40 ℃

Canine Parvovirus/Canine Coronavirus Antigen Quantitative Kit (Fluorescent Immunochromatography Assay of Rare Earth Nanocrystals)(CPV/CCV Ag)

pangalan ng Produkto uri Klinikal na aplikasyon Naaangkop na instrumento Pamamaraan mga pagtutukoy Alaala
CPV/CCV Ag Mga antigen Pagtuklas ng mga sakit sa bituka na dulot ng Canine parvovirus/Canine coronavirus H2/NTIMM4 Rare earth nanocrystalline fluorescence immunochromatography 10 pagsubok/kahon 2~40 ℃

Giardia Antigen Quantitative Kit (Fluorescent Immunochromatography Assay ng Rare Earth Nanocrystals) (GIA Ag)

pangalan ng Produkto uri Klinikal na aplikasyon Naaangkop na instrumento Pamamaraan mga pagtutukoy Alaala
GIA Ag Mga antigen Pagtuklas ng mga sakit sa bituka na dulot ng Giardia H2/NTIMM4 Rare earth nanocrystalline fluorescence immunochromatography 10 pagsubok/kahon 2~40 ℃

Feline Parvovirus Antigen Quantitative Kit (Fluorescent Immunochromatography Assay of Rare Earth Nanocrystals)(FPV Ag)

pangalan ng Produkto uri Klinikal na aplikasyon Naaangkop na instrumento Pamamaraan mga pagtutukoy Alaala
FPV Ag Mga antigen Pagtuklas ng mga sakit sa bituka na dulot ng feline parvovirus H2/NTIMM4 Rare earth nanocrystalline fluorescence immunochromatography 10 pagsubok/kahon 2~40 ℃

Feline Herpesvirus Antigen Quantitative Kit (Fluorescent Immunochromatography Assay of Rare Earth Nanocrystals)(FHV Ag)

pangalan ng Produkto uri Klinikal na aplikasyon Naaangkop na instrumento Pamamaraan mga pagtutukoy Alaala
FHV Ag Mga antigen Pagtuklas ng mga sakit sa respiratory tract na dulot ng feline herpes virus H2/NTIMM4 Rare earth nanocrystalline fluorescence immunochromatography 10 pagsubok/kahon 2~40 ℃

Feline Leukemia Virus Antigen Quantitative Kit (Fluorescent Immunochromatography Assay of Rare Earth Nanocrystals)(FeLV Ag)

pangalan ng Produkto uri Klinikal na aplikasyon Naaangkop na instrumento Pamamaraan mga pagtutukoy Alaala
FeLV Ag Mga antigen Detection ng feline leukemia na dulot ng feline leukemia virus H2/NTIMM4 Rare earth nanocrystalline fluorescence immunochromatography 10 pagsubok/kahon 2~40 ℃

Feline Calicivirus Antigen Quantitative Kit (Fluorescent Immunochromatography Assay ng Rare Earth Nanocrystals)(FCV Ag)

pangalan ng Produkto uri Klinikal na aplikasyon Naaangkop na instrumento Pamamaraan mga pagtutukoy Alaala
FCV Ag Mga antigen Pagtuklas ng mga sakit sa respiratory tract na dulot ng feline calicivirus H2/NTIMM4 Rare earth nanocrystalline fluorescence Immunochromatography 10 pagsubok/kahon 2~40 ℃

Feline Coronavirus Antigen Quantitative Kit (Fluorescent Immunochromatography Assay ng Rare Earth Nanocrystals)(FCoV Ag)

pangalan ng Produkto uri Klinikal na aplikasyon Naaangkop na instrumento Pamamaraan mga pagtutukoy Alaala
FCoV Ag Mga antigen Pagtuklas ng mga sakit sa bituka na dulot ng feline coronavirus H2/NTIMM4 Rare earth nanocrystalline fluorescence immunochromatography 10 pagsubok/kahon 2~40 ℃

Canine Parvovirus Antigen Quantitative Kit (Fluorescent Immunochromatography Assay of Rare Earth Nanocrystals)(CPV Ag)

pangalan ng Produkto uri Klinikal na aplikasyon Naaangkop na instrumento Pamamaraan mga pagtutukoy Alaala
CPV Ag Mga antigen Pagtuklas ng mga sakit sa bituka na dulot ng canine parvovirus H2/NTIMM4 Rare earth nanocrystalline fluorescence immunochromatography 10 pagsubok/kahon 2~40 ℃

Canine Heartworm Antigen Quantitative Kit (Fluorescent Immunochromatography Assay of Rare Earth Nanocrystals)(CHW)

pangalan ng Produkto uri Klinikal na aplikasyon Naaangkop na instrumento Pamamaraan mga pagtutukoy Alaala
CHW Mga antigen Pagtuklas ng sakit sa puso na dulot ng heartworm sa mga aso H2/NTIMM4 Rare earth nanocrystalline fluorescence immunochromatography 10 pagsubok/kahon 2~40 ℃

Canine Coronavirus Antigen Quantitative Kit (Fluorescent Immunochromatography Assay of Rare Earth Nanocrystals)(CCV Ag)

pangalan ng Produkto uri Klinikal na aplikasyon Naaangkop na instrumento Pamamaraan mga pagtutukoy Alaala
CCV Ag Mga antigen Pagtuklas ng mga sakit sa bituka na dulot ng canine coronavirus H2/NTIMM4 Rare earth nanocrystalline fluorescence immunochromatography 10 pagsubok/kahon 2~40 ℃