Feline Total Thyroxine Quantitative Kit (Fluorescent Immunochromatography Assay ng Rare Earth Nanocrystals)(fTT4)

Pangalan ng Produkto Uri Klinikal na aplikasyon Naaangkop na instrumento Pamamaraan Mga pagtutukoy Alaala
fTT4 Endocrine Pagtuklas ng mga sakit na sanhi ng abnormalidad ng thyroid hormone sa mga pusa H2/NTIMM4 Rare earth nanocrystalline fluorescence immunochromatography 10 pagsubok/kahon 2~40 ℃

Canine Total Thyroxine Quantitative Kit (Fluorescent Immunochromatography Assay of Rare Earth Nanocrystals)(cTT4)

Pangalan ng Produkto Uri Klinikal na aplikasyon Naaangkop na instrumento Pamamaraan Mga pagtutukoy Alaala
cTT4 Endocrine Pagtuklas ng mga sakit na sanhi ng abnormalidad ng thyroid hormone sa mga aso H2/NTIMM4 Rare earth nanocrystalline fluorescence immunochromatography 10 pagsubok/kahon 2~40 ℃

Canine Cortisol Quantitative Kit (Fluorescent Immunochromatography Assay ng Rare Earth Nanocrystals)(cCor)

Pangalan ng Produkto Uri Klinikal na aplikasyon Naaangkop na instrumento Pamamaraan mga pagtutukoy Alaala
cCor Endocrine Pagtuklas ng mga endocrine disease na dulot ng abnormal na corticosteroids sa mga aso H2/NTIMM4 Rare earth nanocrystalline fluorescence immunochromatography 10 pagsubok/kahon 2~40 ℃

Canine Thyroid Stimulating Hormone Quantitative Kit (Fluorescent Immunochromatography Assay of Rare Earth Nanocrystals)(cTSH)

Pangalan ng Produkto Uri Klinikal na aplikasyon Naaangkop na instrumento Pamamaraan Mga pagtutukoy Alaala
cTSH Endocrine Pagtuklas ng mga sakit na sanhi ng abnormalidad ng thyroid hormone sa mga aso H2/NTIMM4 Rare earth nanocrystalline fluorescence immunochromatography 10 pagsubok/kahon 2~40 ℃